Effektivt självledarskap

Coaching som stöd för dina professionella val

Vi vänder oss till chefer och medarbetare i alla yrkeskategorier som av förändrings- och/eller utvecklingsskäl behöver stanna upp för att reflektera över sitt eller sina vägval. Vår coaching skapar förutsättningar att se vägval ur fler perspektiv samt få hjälp att förstå motstånd till att acceptera ett eller flera alternativ. En konstruktiv process som hjälper dig att utveckla ditt självledarskap vilket underlättar dina beslut och vägval i alla dina professionella frågeställningar.

Vägen till effektivare självledarskap – en process
Coaching sker i en strukturerad process i flera steg:

  • Förstå situationen
  • Identifiera roten till ett upplevt motstånd
  • Identifiera hinder och din känslomässiga reaktion
  • Att äga din del av den upplevda frågeställningen
  • Beslut om vägval genom att söka det positiva i frågeställningen

karriarscoaching

Karriärcoaching

Vi erbjuder karriärcoaching för enskild utveckling av vägval samt skräddarsydda work shops som stöd för organisationen att utveckla och tydliggöra medarbetares egna karriärmål.

Den enskilda utvecklingsinsatsen genomförs i processen ovan. För medarbetargrupper genomförs work shops där resultaten av de individuella önskemålen tas in i en konstruktiv process där medarbetare och chef stämmer av målsättning. Därefter utvecklas en gemensam road map för medarbetarens utveckling. Underlagen från de individuella planerna blir därefter ett effektivt underlag för planering av utbildningar och insatser i organisationen.

Flyt på jobbet!

Mina kollegor Annette Bosell och Annika Ploghammar har skrivit boken Flyt på jobbet– en bok om medarbetarskap. Boken är ett utmärkt verktyg att stötta medarbetare till sina karriärval.

Comments are closed.