Christer Månsson

Christer Månsson är civilekonom och har 25 års erfarenhet som chef/ledare och som konsult inom privat och offentlig sektor. Christer har utvecklat en djup kompetens inom affärsmannaskap samt har en bred erfarenhet från utbildningsverksamheter. Christer genomför uppdrag inom verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på strategiskt arbete med vision, mål, plan, uppföljning och analys. Christer arbetar även med individers och gruppers inre utveckling som coach och facilitator.

AKADEMISK UTBILDNING

  • Civilekonom vid Stockholms Universitet samt kurser inom:
  • Utveckling av grupper – Grupprocesser och Gruppvägledning
  • Samtalsteknik – Det professionella samtalet I & II
  • Ledarskap – Ledarskap samt Leadership and Management in Education
  • Svenska – Skrivande i yrkeslivet

CERTIFIERINGAR

  • Diplomerad Coach enligt ICF
  • Strategisk utveckling av organisation och ledarskap
  • Facilitator – medlem i SFN Svenska Facilitator Nätverket

KONTAKTUPPGIFTER
Telefon: 070-626 88 70
Mail: info@segerblad.se

Kontakta Christer på LinkedIn

 

Comments are closed.