Rune Segerblad

Rune Segerblad är civilekonom och har mångårig kommersiell erfarenhet från chefs- och företagsledande positioner inom bank och finans i Sverige samt internationell erfarenhet från joint ventures mellan svenska och europeiska företag. Rune kombinerar sitt affärsmannaskap med en passion att utveckla chefer och ledare – en chefsutveckling individuellt eller i grupp – som fokuserar ett hållbart ledarskap. Han arbetar också med teamutveckling, stress och vägvalsdialoger.

FORMELL UTBILDNING

  • Civilekonomutbildning, Handelshögskolan i Stockholm

CERTIFIERINGAR

  • Certifierad coach på PCC nivå enligt ICF
  • Extended DISC trainer
  • Certifierad Valuesonline trainer

KONTAKTUPPGIFTER
Telefon 070 8521133
Mail: info@segerblad.se

Kontakta Rune på LinkedIn

Comments are closed.