Om Segerblad & Partners

Bakom samarbetet Segerblad & Partners AB står Rune Segerblad som startade konsultverksamhet år 1995 efter nära 20 år som chef och ledare.

En mitt-i-livet känsla av att jag gjort och gör rätt saker men av fel anledning ledde till att jag började utforska mina egna behov och stämde av dem med de vägval jag gjort.

Från att ha arbetat som chef och ledare på alla organisationsnivåer fann jag att ge stöd till andra människor i deras professionella liv – företrädesvis chefer på alla nivåer samt specialister – var min egen ”career path”. Ett vägval jag är trogen.

Under åren har jag haft förmånen att arbeta med professionella och kunniga kollegor. Den värdegemenskap vi delar är vår tro på människors förmåga till utveckling. Vi genomför därför uppdrag till företag och organisationer som står inför eller befinner sig i förändring.

Vi lämnar inte bara åtgärdsförslag. Vi är med dig hela vägen.
We make shit happen – med beprövade metoder.

 

Comments are closed.